International

a+a Planlama Grubu değişik alanlardan uzmanlardan oluşan bir platformdur. Uzun yıllardan beri Almanya / Köln merkezli olarak inşaat sektörü içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Zaman içersinde klasik planlama hizmetlerinin yanısıra farklı alanlardaki uzmanlaşma süreçlerini de sonuçlandırmış bulunuyoruz. Planlama grubu olarak Enerji Danışmanlığı, Isı / Ses Yalıtımı ve Yangın Yalıtımı konularında uzmanlık raporları hazırlayabilecek yeterlilik ve deneyime sahibiz.

Faaliyet Alanları:

– Planlama

– Görselleştirme

– Uygulama ve Detay Tasarımı

– Ses ve Isı Yalıtımı Raporlarının Hazırlanması

– Statik Hesaplar ve Taşıyıcı Sistem Tasarımı

– Yangın Güvenliği Planlaması

– Enerji Danışmanlığı

Mimari Tasarım

Modern, ekonomik ve ekolojik çözümler sunmak planlama süreci boyunca sürekli olarak göz önünde bulundurduğumuz kriterlerdir. Planlama sürecini inşaat sürecinden ayrı düşünmek imkansızdır. Projelere ilişkin ana kararların planlama aşamasında verilmesi bu aşamanın önemini göstermektedir. Farklı alanlardaki uzmanların daha planlama aşamasında beraber çalışmaları, ortaya çıkan çözümlerin uygulanabilirliklerinin yanısıra alışılmışın dışında çözümlerin de ortaya çıkmasını sağlar.

Uygulama ve Detay Tasarımı

Uygulama projelerinin hazırlanması ve Detay Tasarımı daha planlama aşamasında bina için ön görülen fonksiyonun belirlenen bütçeyle yapılabilinmesinin temelini teşkil eder. Detay Tasarımı aşamasında mevcut, bilinen normlara uygunluğunun yanısıra, inşaat sektöründeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının yakından takip etmemiz müşterilerimize yeni çözümler sunabilmemizi sağlar.

Isı ve Ses Yalıtımı Planlamasi

Yapı elemanlarının binanın fonksiyonuna uygun olarak ısı ve ses geçirmezliklerinin detay aşamasında değerlendirip raporlaması, uygulamaya yönelik dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi ve inşaat sırasında bütün bu noktaların uygulanmasını takip etmek, ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler aramak, kullanıcıların inşa edilen binalarından memnun kalmalırınıda beraberinde getirir.

Taşıyıcı Sistem Tasarımı

Mimari planlamanın yanında binanın taşıyıcı strüktürünün de tek elden tasarlanması fonksiyonel, uygun ve ekonomik çözümleri ortaya çıkarir. Uzun yıllardır projelerimizde çelik konstrüksiyon , ahşap ve beton arme taşıyıcı sistemlerinin uygulamasının planlanmasını ve inşasını üstlenmekteyiz.

Yangın Güvenligi Planlaması

Konutların yanısıra sanayi projeleri, üretim tesisleri, oteller ve sağlık binaları için yangından korunma raporlarının hazırlanması, uygulamalarının denetlenmesi, fonksiyona uygun çözüm önerilerinin geliştirilmis olması olası yangınlarda mal ve can kaybının minimuma indirilmesi için önemlidir. Binada kullanılan malzemelerin seçimi, yangının yayılmasını engelleyebilmek açısınden önem taşımaktadır.

 

 

 

 

 


L‘  a+a Planungsgruppe  (a + a groupe de planification)  d’architecture moderne et innovante. Fort de notre longue expérience  nos offrons tiennent compte de vos besoins et désirs individuels. Elles sont orientées vers des solutions globales à partir d’une seule source.

De la planification à la mise en œuvre, nous accompagnons avec nos partenaires de different secteurs de construction  leurs projets. La mise en commun des compétences dans notre groupe de planification vous permettra de réaliser vos projets selon vos besoins avec peu d’effort.

L’efficacité énergétique est un facteur important dans notre planification. Nous créons des espaces de vie qui sont économiquement et écologiquement rationnels. L’inclusion du potentiel énergétique naturel disponible gratuitement dans la conception de votre projet est rentable pour vous en tant que client et favorable à notre environnement. La „maison autonome“ qui produit ses propres consommations énergétiques sans être dépendante des combustibles fossiles qui sont de plus en plus coûteux, n’est plus une vision de l’avenir.

Nous allons discuter des différentes possibilités dans le domaine des énergies renouvelables et vous aider à tirer possible parti des conditions naturelles de la localisation de votre projet de construction.

 

Nos services

Permis de construire

Structural design

Coquille et la planification de probation

Certificat de performance énergétique

Planification de l’exécution

Sound – et la protection résistant à la chaleur

Planification de la protection incendie